PL     EN
O Agencji Aktualności Oferta Projekty Projekty dedykowane OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Bezpieczny Debiut Climate-KIC Enterprise Europe Network Handel i Reklama w Praktyce - skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego - Rekrutacja otwarta!!! Kompetencje - moją szansą. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Kompetencje - Sprawność - Praca - skierowany do osób niepełnosprawnych Laboratorium Biznesu Partnerstwo dla pracy Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD 2007-2013 Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu SPINqbator ZDolnego Śląska Sprawny biznes z Dolnego Śląska - rekrutacja otwarta !!! Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska Zakończone Akademia Kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska Akademicki Przedsiębiorca Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej Biznesklasa bez Barier Czesko-Polski Portal Innowacyjny District+ Dobre zarządzanie EIC - Euro Info Centre Inwestycja w kadry ISKRA – Internetowy System KReowania Aktywności w Innowacji Zdolnego Śląska Lokalny Punkt Konsultacyjny Miejsca pracy w sektorze kultury Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko – legnickiego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa Poznaj Siebie - Wykorzystaj Szansę. Podniesienie Aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności Przygotowanie DARR S.A. do zarządzania Parkiem Technologicznym w Szczawnie – Zdroju i Wałbrzychu Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu - etap I Przygotowanie do eksportu REFORM - Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring Regionalne Badanie Rynku Pracy RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji SAIL - (Strengthening Academic and Industrial Links) Network WAMP - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy Wsparcie rozwoju polskiego eksportu Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej Zaprojektuj Swój Zysk Press room Zamówienia publiczne Kontakt
Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

Cel Projektu: organizacja cyklu szkoleń na temat rozwoju polskiego eksportu, skierowanych do Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw o znacznym, ale niewykorzystanym potencjale eksportowym, planujących ekspansję eksportową na rynki krajów przechodzących transformację społeczno - ustrojową i krajów rozwijających się.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z terenu Dolnego Śląska

Ramy czasowe: wrzesień 2006 - grudzień 2007

Program szkoleń obejmował dwa komponenty. W ramach komponentu I był to cykl szkoleń na temat wybranych krajów KTSG i KR, które są priorytetowe lub ważne z punktu widzenia polskiego eksportu. Tematyka szkoleń z zakresu komponentu II poświęcona została zagadnieniom marketingu na rynkach zagranicznych, technik i organizacji operacji eksportowych. Uzupełnieniem szkoleń realizowanych w ramach obu komponentów było zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń wyjazdowych dla beneficjentów Projektu, którzy ukończyli szkolenia w ramach komponentu I. Krajami docelowymi szkoleń wyjazdowych były Rumunia i Turcja. Elementem szkoleń wyjazdowych było doradztwo w zakresie działalności eksportowej.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych