PL     EN
O Agencji Aktualności Oferta Projekty Projekty dedykowane OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Bezpieczny Debiut Climate-KIC Enterprise Europe Network Handel i Reklama w Praktyce - skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego - Rekrutacja otwarta!!! Kompetencje - moją szansą. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Kompetencje - Sprawność - Praca - skierowany do osób niepełnosprawnych Laboratorium Biznesu Partnerstwo dla pracy Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD 2007-2013 Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu SPINqbator ZDolnego Śląska Sprawny biznes z Dolnego Śląska - rekrutacja otwarta !!! Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska Zakończone Akademia Kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska Akademicki Przedsiębiorca Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej Biznesklasa bez Barier Czesko-Polski Portal Innowacyjny District+ Dobre zarządzanie EIC - Euro Info Centre Inwestycja w kadry ISKRA – Internetowy System KReowania Aktywności w Innowacji Zdolnego Śląska Lokalny Punkt Konsultacyjny Miejsca pracy w sektorze kultury Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko – legnickiego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa Poznaj Siebie - Wykorzystaj Szansę. Podniesienie Aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności Przygotowanie DARR S.A. do zarządzania Parkiem Technologicznym w Szczawnie – Zdroju i Wałbrzychu Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu - etap I Przygotowanie do eksportu REFORM - Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring Regionalne Badanie Rynku Pracy RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji SAIL - (Strengthening Academic and Industrial Links) Network WAMP - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy Wsparcie rozwoju polskiego eksportu Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej Zaprojektuj Swój Zysk Press room Zamówienia publiczne Kontakt
WAMP - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw

Cel Projektu: Wspieranie zdolności adaptacyjnych małych przedsiębiorstw oraz ich pracowników do zmian gospodarczych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do wymogów społeczeństwa informacyjnego

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe: 01.07.2005r. - 31.03.2008r.

DARR S.A. była Koordynatorem Partnerstwa Krajowego obejmującego Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Sudecki Związek Pracodawców, heapmail Internet Solutions Sp. z o.o., Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.
Jednocześnie Partnerstwo Krajowe konstytuowało Partnerstwo Ponadnarodowe pod nazwą KITE (Keys for Internationalisation and Training of Enterprises), w skład którego wchodzili:
* Development Partnership additional tailor-made education as a way towards strengthening the adaptability of human resources; Slovak Chamber of Commerce and Industry (SK)
* Development Partnership Forum.Ost-development of competence for international markets; Initiative für Beschäftigung OWL e.V. (DE)
* Development Partnership Progresa; Principality of Asturias/Ministry of Education and Science (ES)
* Development Partnership Transisto; Instituto Formazione Operatori Aziendali (IT)
Projekt współfinansowy przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach IW EQUAL

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych