PL     EN
O Agencji Aktualności Oferta Projekty Projekty dedykowane OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Bezpieczny Debiut Climate-KIC Enterprise Europe Network Handel i Reklama w Praktyce - skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego - Rekrutacja otwarta!!! Kompetencje - moją szansą. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Kompetencje - Sprawność - Praca - skierowany do osób niepełnosprawnych Laboratorium Biznesu Partnerstwo dla pracy Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD 2007-2013 Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu SPINqbator ZDolnego Śląska Sprawny biznes z Dolnego Śląska - rekrutacja otwarta !!! Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska Zakończone Akademia Kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska Akademicki Przedsiębiorca Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej Biznesklasa bez Barier Czesko-Polski Portal Innowacyjny District+ Dobre zarządzanie EIC - Euro Info Centre Inwestycja w kadry ISKRA – Internetowy System KReowania Aktywności w Innowacji Zdolnego Śląska Lokalny Punkt Konsultacyjny Miejsca pracy w sektorze kultury Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko – legnickiego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa Poznaj Siebie - Wykorzystaj Szansę. Podniesienie Aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności Przygotowanie DARR S.A. do zarządzania Parkiem Technologicznym w Szczawnie – Zdroju i Wałbrzychu Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu - etap I Przygotowanie do eksportu REFORM - Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring Regionalne Badanie Rynku Pracy RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji SAIL - (Strengthening Academic and Industrial Links) Network WAMP - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy Wsparcie rozwoju polskiego eksportu Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej Zaprojektuj Swój Zysk Press room Zamówienia publiczne Kontakt
SAIL - (Strengthening Academic and Industrial Links) Network

Cel Projektu: wzmacnianie więzi pomiędzy uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe z woj. dolnośląskiego oraz regionów partnerskich projektu z następujących krajów/regionów: Cypr, Badenia-Wirtembergia/Republika Federalna Niemiec/, Kreta /Grecja/, Islandia, Północno-Zachodnia Irlandia, Południowo-Wschodnia Irlandia, Górna Galilea /Izrael/, Kraków, Bukareszt /Rumunia/, Północno-Wschodnia Rumunia, Madryt /Hiszpania/, Vastra Gotland /Szwecja/, West Midlands /Wielka Brytania

Ramy czasowe: 01.12.2001r. - 30.11.2003r.

DARR S.A. była Partnerem w projekcie. Liderem Konsorcjum było Coventry University Enterprises Ltd (UK) a pozostałymi Partnerami:
* Cracow University of Technology (PL)
* Migal-Galilee Technological Center (IL)
* North-East Regional Development Agency (IE)
* Professional Engineering Association (CY)
* Regional Development Executive / Enterprise Ireland (IE)
* Regional Development, Vaestra Goetaland (SE)
* South East Regional Authority (IE)
* Steinbeis-Europa-Zentrum (DE)
* STEP-C (GR)
* Tecnico Centro de Enlace (ES)
* University of Iceland (IS)
* University Politehnica Bucharest (RO)

Projekt finansowany w ramach 5 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (1998-2002)

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych