PL     EN
Enterprise Europe Network

Cel: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w pełni rozwijaniu potencjału i zdolności innowacyjnych oraz umożliwienie instytucjom Unii Europejskiej pełniejszej orientacji w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, JBR z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Ramy czasowe:
1. cykl operacyjny: 01.01.2008-31.12.2010
2. cykl operacyjny: 01.01.2011-31.12.2012
3. cykl operacyjny: 01.01.2013-31.12.2014

Informacji o Projekcie udziela:

Barbara Buryta
tel: 74 64 80 440
e-mail: eic@darr.pl

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres.

Więcej informacji

Nasze sukcesy 2011/2012

Nasze sukcesy 2013/2014

 

 

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych