PL     EN
Enterprise Europe Network - o nas

Europejska sieć wsparcia dla biznesu - Enterprise Europe Network

W styczniu 2008 roku rozpoczęła działalność Enterprise Europe Network - sieć wsparcia dla biznesu koordynowana przez Komisję Europejską.

Komunikat o inauguracji sieci przez Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Guntera Verheugen.

Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem tej sieci.

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie:

- informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej,
- rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej,
- stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,
- ułatwienia udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań,
Punkt Doradztwa Zamówień Publicznych
- Punkt Doradztwa Środowiskowego

W Polsce ośrodki sieci będą skupione w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie „zawsze właściwych drzwi".

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

Zespół

Barbara Buryta, Menadżer Lokalny;
e-mail: eic@darr.pl; telefon: 74 64 80 400

Katarzyna Bienia, Konsultant ds. rynku wewnętrznego i internacjonalizacji;
e-mail: katarzyna.bienia@darr.pl, telefon: 74 64 80 443

Anna Izbińska, Konsultant ds. rynku wewnętrznego i internacjonalizacji;
e-mail: anna.izbinska@darr.pl telefon: 74 64 80 442

Marek Stankiewicz, Konsultant ds. rynku wewnętrznego i internacjonalizacji;
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl, telefon: 74 64 80 446

Tomasz Charkot, Konsultant ds.rynku wewnętrznego i internacjonalizacji;
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl telefon: 74 64 80 438

Karolina Sobocińska, Konsultant ds. rynku wewnętrznego i internacjonalizacji;
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl telefon: 74 64 80 437

Aleksandra Kucharska, Konsultant ds.rynku wewnętrznego i internacjonalizacji;
e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl telefon: 74 64 80 423

 

Więcej informacji na temat sieci:

w języku polskim

http://www.een.org.pl

http://www.westpoland.pl

Broszurka informacyjna

w języku angielskim

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Spot informacyjny

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami opracowywanymi przez konsultantów Sieci

 

 

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych