PL     EN
Szkolenia wyjazdowe i wizyty studyjne

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma wieloletnie doświadczenie w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, zwalczaniu bezrobocia, wspieraniu rozwoju lokalnego, zarządzaniu i planowaniu strategicznym oraz w rozwoju organizacji pozarządowych. Nasze cele realizujemy poprzez bardzo szeroki wachlarz metod działania, wśród których istotne miejsce zajmują zagraniczne szkolenia wyjazdowe oraz wizyty studyjne.

Nasze szkolenia wyjazdowe oraz wizyty studyjne dedykowane są niezależnym ekspertom, samorządowcom czy pracownikom administracji lokalnej, uczelni, organizacji pozarządowych i firm prywatnych, którzy poszukują sprawdzonych metod realizacji własnych celów zawodowych. Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują niebywałą okazję zapoznania się z najefektywniejszymi metodami działania - sprawdzonymi w wieloletniej praktyce przez naszych partnerów zagranicznych do grona których należą m.in.: uniwersytety, parki technologiczne, jednostki naukowo-badawcze, ministerstwa, izby przemysłowo-handlowe, ambasady, agendy rządowe i wiele innych.

Każde szkolenie zagraniczne i każda wizyta studyjna realizowane są w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno merytoryczną jak i logistyczną stronę przedsięwzięcia. Każdy klient otrzymuje indywidualne wsparcie w szczegółowym określeniu programu wizyty/szkolenia, przebiegu podróży oraz organizacji pobytu w wybranym kraju.

Wybrane przykłady zagranicznych szkoleń wyjazdowych i wizyt studyjnych:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych