PL     EN
SME Feedback Mechanism


Jeżeli napotkają Państwo na problem związany ze stosowaniem prawa wspólnotowego dotyczący:

  • sprzedaży towarów, świadczenia usług w krajach UE, spraw celnych, podatkowych, zatrudnienia/zdrowia i bezpieczeństwa socjalnego, własności intelektualnej, standaryzacji, handlu elektronicznego, konkurencji, ochrony konsumenta, prawa spółek, badań i rozwoju, euro, środowiska naturalnego, zamówień publicznych,
  • procedur uzyskiwania środków z funduszy europejskich czy też po prostu w uzyskaniu informacji w zakresie prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku Europejskim

 

prosimy o kontakt z Enterprise Europe Network:

eic@darr.pl, telefon: 74 64 80 440

lub o wypełnienie formularza

a my przekażemy sprawę do Komisji Europejskiej!

SME Feedback Mechanism to Inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest zbieranie uwag przedsiębiorców i konsumentów na temat funkcjonowania UE, szczególnie Rynku Wewnętrznego. Jest to system oparty na Internecie - poprzez portal "Twój Głos w Europie", każdy obywatel UE może:

1. poinformować o problemach, na które napotkał w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego. W tym celu powinien skorzystać z instytucji pośredniczących:

Ośrodki Enterprise Europe Network
Europejskie Centra Konsumenckie
Biura Porad dla Obywatela

które wprowadzą sprawę do bazy danych Komisji Europejskiej.
Na podstawie informacji Komisji oceni na ile prawo wspólnotowe jest odpowiednio wdrażane w poszczególnych krajach i jaki jest wpływ tego prawa na życie obywateli. Należy tu zaznaczyć, że poprzez system SME Feedback Mechanism obywatel tylko informuje o problemach. Jeżeli chce uzyskać bezpośrednią pomoc w rozwiązaniu problemu powinien skorzystać z systemu SOLVIT.

2. włączyć się w konsultacje nad tworzonym czy też zmienianym prawem wspólnotowym. Każdorazowo kiedy tworzone jest nowe prawo lub przewiduje się zmiany w istniejącym Komisja Europejska zamieszcza w Internecie specjalny formularz z pytaniami

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych