PL     EN
O Agencji Aktualności Oferta Projekty Projekty dedykowane OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Bezpieczny Debiut Climate-KIC Enterprise Europe Network Handel i Reklama w Praktyce - skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego - Rekrutacja otwarta!!! Kompetencje - moją szansą. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Kompetencje - Sprawność - Praca - skierowany do osób niepełnosprawnych Laboratorium Biznesu Partnerstwo dla pracy Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD 2007-2013 Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu SPINqbator ZDolnego Śląska Sprawny biznes z Dolnego Śląska - rekrutacja otwarta !!! Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska Zakończone Akademia Kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska Akademicki Przedsiębiorca Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej Biznesklasa bez Barier Czesko-Polski Portal Innowacyjny District+ Dobre zarządzanie EIC - Euro Info Centre Inwestycja w kadry ISKRA – Internetowy System KReowania Aktywności w Innowacji Zdolnego Śląska Lokalny Punkt Konsultacyjny Miejsca pracy w sektorze kultury Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko – legnickiego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa Poznaj Siebie - Wykorzystaj Szansę. Podniesienie Aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności Przygotowanie DARR S.A. do zarządzania Parkiem Technologicznym w Szczawnie – Zdroju i Wałbrzychu Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu - etap I Przygotowanie do eksportu REFORM - Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring Regionalne Badanie Rynku Pracy RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji SAIL - (Strengthening Academic and Industrial Links) Network WAMP - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy Wsparcie rozwoju polskiego eksportu Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej Zaprojektuj Swój Zysk Press room Zamówienia publiczne Kontakt
Lokalny Punkt Konsultacyjny

Projekt realizowany w okresie: wrzesień 2008 - wrzesień 2011


Zakres usług świadczonych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny DARR S.A.:

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:

• podejmowanie działalności gospodarczej
• wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe
• wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników
• wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności
• wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 - 2013 ze środków publicznych:

• charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
• przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
• inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:

• możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
• możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń

4. Inne informacje:

• informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
• wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych

Jak zapewnić sprawną realizację usługi?

Aby umożliwić naszym Konsultantom jak najlepszą realizację usługi, prosimy Państwa o przygotowanie jak największej liczby szczegółów dotyczących Państwa firmy/przedsięwzięcia (wielkość przedsiębiorstwa, plany inwestycyjne, lokalizacja).

Korzystanie z usług Punktów Konsultacyjnych jest bezpłatne. Klient wybiera dogodną dla siebie formę usługi: kontakt e-mailowy, telefoniczny lub pocztowy, udział w seminarium informacyjnym. Po umówieniu telefonicznym lub e-mailowym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z konsultantem.

Z usług Punktu Konsultacyjnego może skorzystać każdy, kto poszukuje informacji związanych z zakładaniem, prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej. Nie istnieją żadne limity ilościowe, czasowe ani ograniczenia terytorialne w korzystaniu z usług Punktu.

Usługi są to bezpłatne, świadczone w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych klienta i wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto jest możliwy monitoring prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga! Aby usprawnić proces realizacji usługi, prosimy przygotować:

  • PESEL w przypadku osób fizycznych
  • NIP REGON w przypadku przedsiębiorców

Podanie powyższych numerów jest niezbędnym elementem umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnych konsultacji.

Dane kontaktowe:

Lokalny Punkt Konsultacyjny
ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno - Zdrój
tel. 74 64 80 447 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych