PL     EN
SPINqbator ZDolnego Śląska

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Województwie Dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Obszar realizacji: Dolny Śląsk

Uczestnicy projektu: Studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni dolnośląskich uczelni wyższych.

Ramy czasowe: 01.10.2012r. - 30.06.2015r.

Budżet projektu: 1 642 613,89 PLN

Partnerstwo tworzą:
a) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider projektu
b) Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL" Sp. Z o.o.
c) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
d) Birmingham City Council

Informacji o Projekcie udzielają:

Marek Urbański - Koordynator projektu (marek.urbanski@darr.pl)
Katarzyna Szymańska-Witek - Specjalista ds. rekrutacji (katarzyna.szymanska@t-park.pl)
tel: (74) 64 80 450

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Więcej informacji o Projekcie...

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych