PL     EN
Laboratorium Biznesu

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 20 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Obszar tematyczny staży musi dotyczyć takich dziedzin jak: nauki medyczne, ► technologie środowiskowe, ► technologie pomiarowe i ► technologie informacyjne i komunikacyjne.

Grupa docelowa: pracownicy naukowi oraz przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego


Ramy czasowe projektu: 01.01.2013r. - 30.11.2014r.

Budżet całkowity: 705 230,00 zł

Zespół projektowy:
• Barbara Buryta - Koordynatorka Projektu
• Anna Izbińska - Specjalistka ds. rekrutacji, promocji i publikacji
• Karolina Sobocińska - Specjalistka ds. stażu, monitoringu i ewaluacji
• Iwona Wasiewicz - Specjalistka ds. sprawozdawczości i rozliczeń


Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 441
www.laboratoriumbiznesu.pl 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych