PL     EN
Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świadczy usługi dla Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu od 1 lutego 2013 roku.

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu został utworzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w lipcu 2011 roku. Zadaniem Punktu Informacyjnego jest informowanie społeczeństwa o bieżących sprawach związanych z Unią Europejską, o samej Unii Europejskiej i jej instytucjach, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Każdy może przyjść, zadzwonić lub przesłać pocztą elektroniczną zapytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić opinię na temat Unii. Udostępniamy również publikacje poświęcone integracji europejskiej.

Organizujemy seminaria, jako otwarte spotkania dla obywateli, poświęcone sprawom europejskim oraz szkolenia, jako spotkania dotyczące konkretnego tematu, związanego z UE, zorganizowane dla danej grupy osób, np. nauczycieli, dziennikarzy, naukowców, itd.

Personel Punktu Informacyjnego przeprowadza lekcje europejskie dla grup dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat, na tematy z takich dziedzin jak: Polska prezydencja, Struktura i działanie poszczególnych instytucji UE, Struktura i działanie Parlamentu Europejskiego, Struktura i działanie Komisji Europejskiej, Historia UE i proces polskiej integracji europejskiej, Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Mobilność zawodowa w Unii Europejskiej, Instytucje europejskie współpracujące z UE (NATO, Rada Europy), Wielokulturowość w Europie, Obywatelstwo UE, tożsamość europejska i narodowa, EURO - wspólna waluta, Edukacja - programy unijne, Wspólna Europa - naucz się języków, Europuj się kto może, Bajkowa Europa.

Pełną listę tematów lekcji europejskich wraz z sugerowanym wiekiem odbiorców można znaleźć TUTAJ.

Zajęcia są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań odbiorców, z uwzględnieniem treści edukacyjnych zalecanych dla danego poziomu nauczania. Zajęcia organizowane będą dla zgłoszonej wcześniej grupy uczniów i uczennic we wtorki, środy i czwartki, w godzinach uzgodnionych z opiekunami grup i będą trwały około 60 minut z możliwością wydłużenia, które mogą się odbywać zarówno na terenie biura Komisji Europejskiej we Wrocławiu, jak również na terenie szkoły, która zwróci się do nas z wnioskiem o poprowadzenie lekcji.
Zainteresowane grupy proszone są o nadesłanie do nas wypełnionej Karty Zgłoszeniowej wraz z listą imienną uczniów na adres regionalny-infopoint-eu@e.pl lub na numer faksu (71)344 17 08.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Kontakt:
ul. Widok 10
50-052 Wrocław
tel. 71 324 0910
e-mail: regionalny-infopoint-eu@e.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych