PL     EN
Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska

 

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY OCHRONY ZDROWIA I ICH KADRĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

      

Dolny Śląsk jest województwem o starzejącym się kapitale społecznym. Wg Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w 2010 stu pracowników utrzymywało 26 osób starszych, za 25 lat będzie utrzymywało aż 36 osób. Chorobami, których ryzyko wzrasta z wiekiem, powodującymi najczęściej niepełnosprawność osób dorosłych są choroby naczyniowe mózgu, a zwłaszcza udary mózgu. Szacuje się, iż w Polsce przebywa je około 70 tysięcy osób rocznie. Z tego powodu około 30% osób umiera (więcej niż łącznie na serce, raka płuc i piersi), 20% wymaga stałej opieki, a 50% odzyskuje niemal pełną sprawność. Udar stanowi problem obciążający chorego, osobę opiekujące się nim oraz poprzez koszty pomocy medycznej i socjalnej całe społeczeństwo. Najlepszym lekiem po udarze jest rehabilitacja pod opieką profesjonalistów.

Starzenie się społeczeństwa stawia przed firmami z sektora ochrony zdrowia spore wyzwanie. Potrzeby związane z opieką nad seniorami stwarzają z jednej strony konieczność poprawy jakości usług świadczonych w tej dziedzinie, z drugiej dodatkowe/nowe źródło zarobkowania dla firm.

Działania zaplanowane w projekcie wychodzą naprzeciw potrzebom firm działających w branży ochrony zdrowia.

W ramach Projektu oferujemy udział w szkoleniach związane z terapią osób starszych.

O udział w Projekcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego, działający w branży ochrony zdrowia, którzy mogą skorzystać z pomocy de minimis. 

Uczestniczkami szkoleń mogą być jedynie pracownice skierowane przez ww. firmy, zatrudnione na umowę o pracę oraz osoby samozatrudnione, właścicielki i współwłaścicielki ww. firm. Każda z uczestniczek może wziąć udział w bloku szkoleniowym składającym się z czterech szkoleń.

Okres realizacji projektu: 04.03.2013 r. - 31.12.2014 r.

W trakcie BEZPŁATNYCH szkoleń uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe i wyżywienie.

W ramach Projektu zaplanowaliśmy również zwrot kosztów podróży.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt - tel.: 74-64 80 412, e-mail:malgorzata.rogoza@darr.pl  

 

Czlowiek - najlepsza inwestycja

 

 

 

 

 

 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych