PL     EN
Climate-KIC

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zaprasza do udziału w projekcie Climate KIC (Klimatyczny - KIC).

Wrocławskim Centrum Badań EIT+ jest partnerem (Affiliate partner) Klimatycznego-KIC, jednej z gałęzi Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT. Formą prawną Klimatycznego-KIC jest stworzyszenie non-profit o nazwie Association Climate-KIC.

Klimatyczny-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z klimatem. Działania stowarzyszenia wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Regionalna Wspólnota Wdrożeń Innowacji RIC składa się z sześciu regionów Europy: 

• Dolny Śląsk (Polska)
• Emilia Romagna (Włochy)
• Hesja (Niemcy)
• Środkowe Węgry (Węgry)
• Walencja (Hiszpania)
• West Midlands (Wielka Brytania)

Zapraszamy na oficjalną stronę Climate-KIC: http://www.climate-kic.org

Regiony zaangażowane RIC ściśle współpracują z pięcioma konsorcjami wiodących uczelni europejskich:

• Imperial College London
• ETH Zurich
• Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK
• Commissariat à l‘énergie atomique et aux energies alternatives CEA
• Delft University of Technology

W projekt zaangażowane są też międzynarodowe firmy, wiodące w dziedzinie innowacji:

• Bayer
• DSM
• EDF (Électricité de France)
• Schiphol Group

Pełna lista partnerów akademickich, biznesowych oraz sektora publicznego znajduje się na stronie internetowej Klimatycznego-KIC.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inicjatywach realizowanych w ramach Climate KIC (Klimatyczny - KIC):

a) granty dla firm Acceleration Programme
b) program praktyk Pioneers into Practice
c) konkurs Clean Launch Pad

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych