PL     EN
Program praktyk Pioneers into Practice

Innowacyjna, przyjazna dla środowiska naturalnego gospodarka, to cel jaki stoi przed współczesną Europą. Aby go osiągnąć Stowarzyszenie Climate-KIC (Wspólnota Wdrożeń i Innowacji ds. Klimatu) we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ uruchamia kolejną edycję programu stażowo-szkoleniowego Pioneers into Practice 2014 (PiP).

W ramach projektu poszukiwani są Pionierzy, którzy będą liderami przemian na rzecz nowoczesnej, niskoemisyjnej gospodarki. Uczestnikami programu PiP mogą być stażyści oraz organizacje (przedsiębiorstwa, uczelnie, samorządy, organizacje pozarządowe) zajmujący się tematyką eko-innowacji, klimatu oraz energetyki. Rekrutacja będzie trwała do 21 marca br.
Co można zyskać biorąc udział w projekcie?
Stażyści zaangażowani w Pioneers into Practice odbędą dwa staże. Każdy z nich potrwa cztery tygodnie, a uczestników programu przyjmą pod swoje skrzydła najlepsze europejskie ośrodki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa (MŚP i duże firmy), samorządy oraz organizacje trzeciego sektora, zaangażowane w projekty wspierające rozwój niskowęglowej gospodarki. Program jest zatem szansą dla specjalistów, którzy chcą rozwijać i wdrażać innowacyjne projekty w dziedzinie niskoemisyjnej, efektywnej energetycznie gospodarki. To również możliwość wypracowania interdyscyplinarnego know-how, uczenie się poprzez praktykę w czasie stażu oraz szkoleń, a także szansa na nawiązanie kontaktów z ekspertami z całej Europy.
Więcej informacji o projekcie, w tym formularze aplikacyjne, znajdują się na stronie Programu PiP.
Informacji na temat tegorocznej edycji programu Pioneers into Practice udziela również Pani Paulina Drzastwa z Departamentu Klimatu i Energii, która jest koordynatorem programu z ramienia Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
Paulina Drzastwa
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
tel. kom.: +48 727 66 33 01, e-mail: paulina.drzastwa@eitplus.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych