PL     EN
Informacje rejestrowe

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju została powołana w 1991 roku, w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.
Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.790.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji.

Do największych akcjonariuszy należą: 

Gmina Szczawno - Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 52,78%, 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadająca 36,54% akcji,

Inwestorzy prywatni - 4,9%

Gmina Wałbrzych - 4,19%,

18 gmin regionu wałbrzyskiego - 1,5%.

 

 

 

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000043944

 

Zarząd DARR S.A.

Sławomir Hunek - Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Rada Nadzorcza DARR S.A.


Wojciech Marek - Przewodniczący Rady Nadzorczej DARR S.A.
Urszula Burek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej DARR S.A.
Krzysztof Budnik - Sekretarz Rady Nadzorczej DARR S.A.
Jerzy Świteńki - Członek Rady Nadzorczej DARR S.A.
Sławomir Kwiecień - 
Członek Rady Nadzorczej DARR S.A.

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych