PL     EN
Jakość usług (ISO)

W Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (DARR SA) funkcjonuje System Zarządzania Jakością (SZJ) wdrożony w 2004 r. i certyfikowany aktualnie na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz w związku z prowadzeniem przez DARR SA
Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (LPK KSU) sprawdzany na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221), w zakresie świadczenia usług doradczych ogólnych i proinnowacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych.
Pełnomocnikiem Zarządu DARR SA ds. Jakości jest Jacek Kruszyński.
tel. kontaktowy 74 64 80 408

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych