PL     EN
Dolnośląski Park Technologiczny

Każde przedsięwzięcie gospodarcze zaczyna się od pomysłu, od jednej myśli, która inspiruje przedsiębiorcę do zaplanowania ciągu zdarzeń zmierzających do stworzenia czegoś nowego i trwałego, do sukcesu.

Stały przepływ pomysłów i idei nieustannie ożywia biznes.

Jednak aby rozwój biznesu mógł wpłynąć na wzmocnienie konkurencyjności regionu, konieczne jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjających warunków działania.

Chodzi o to, aby innowacyjne pomysły mogły swobodnie wzrastać i zamieniać się w nowoczesne technologie.

Taki ekosystem inspiracji, pomysłów i przedsiębiorczości skoncentrowany jest w Dolnośląskim Parku Technologicznym.

Zobacz film promocyjny!

 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych