PL     EN
Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
w WAŁBRZYCHU

 

DARR S.A jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska
poprzez realizowanie najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz usług wsparcia finansowego oferowanych przedsiębiorcom, samorządowi terytorialnemu
i rynkowi pracy. Nasze działania nieustannie doskonalimy, staramy się spełniać wszystkie wymagania i oczekiwania naszych klientów. Systematycznie analizujemy efekty naszej pracy, usuwamy niedociągnięcia, dążymy do perfekcji
w realizowaniu powierzonych nam zadań.
W relacjach z klientami zawsze pamiętamy, że nasze działania musi cechować profesjonalizm, rzetelność i terminowość. Budujemy zaufanie klienta, co wymaga naszej otwartości na jego problemy oraz szczerości postępowania i zdolności
do zaoferowania kompleksowej obsługi.
To klient określa miarę jakości naszych usług. Jego ocena jest rozstrzygająca.
Jesteśmy przekonani, że konsekwentne i systematyczne stosowanie
Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
z włączeniem procesów doskonalenia pracy i zapobiegania niezgodnościom sprzyja rozwojowi naszej spółki i jej aktywności na rynku krajowym i europejskim.

 

W zakresie polityki jakości naszym strategicznym celem jest zapewnienie trwałej zdolności naszej spółki do konkurowania
na europejskim rynku usług doradczych ogólnych i doradczych o charakterze proinnowacyjnym, szkoleniowych oraz informacyjnych i finansowych osiągniętej dzięki umiejętności realizowania usług na najwyższym poziomie jakościowym.

Zarząd i pracownicy DARR S.A zamierzają osiągnąć ten cel poprzez:

utrzymanie, rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2009;
systematyczne badanie potrzeb rynku i wymagań klientów;
budowanie wizerunku DARR S.A jako wiarygodnego partnera poprzez profesjonalne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z zawartych umów oraz poprzez dostarczanie klientom usług o wysokim poziomie jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen;
współpracę wyłącznie z kwalifikowanymi dostawcami usług;
akceptację dla zasad konkurencyjności opartych na doskonaleniu jakości usług;
monitorowanie efektów i systematyczne przeglądy sposobów osiągania celów jakości oraz zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do ich stosowania;
doskonalenie organizacji pracy; systematyczną weryfikację stosowanych metod pracy, podnoszenie kwalifikacji personelu
i wyrabianie w nim wrażliwości na jakość pracy na każdym stanowisku;
zespołowe analizowanie problemów i przyczyn niezgodności oraz podejmowanie działań
korygujących lub zapobiegawczych;
terminową realizację zamówień Klientów;
okresowe ankietowanie użytkowników naszych usług;
cykliczne szkolenie personelu naszej firmy w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.


Zarząd DARR S.A deklaruje,
że pracownicy Spółki zostali zapoznani z treścią Polityki Jakości, identyfikują się z nią
i podczas wykonywania swoich obowiązków realizują jej postanowienia.

 

SZCZAWNO ZDRÓJ, dnia 06.05.2010 r.

PREZES ZARZĄDU


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych