PL     EN
Usługi szkoleniowe

W przeszłości głównym źródłem konkurencyjnej przewagi firmy mógł być dostęp do zasobów finansowych lub wykorzystanie nowych technologii - teraz te źródła uważane są za potrzebne ale niewystarczające. Dla wielu firm podstawą stałej przewagi konkurencyjnej jest nie tylko dostęp do zasobów materialnych i finansowych, ale przede wszystkim pracownicy, którzy swą wiedzą, profesjonalizmem i doświadczeniem są w stanie zapewnić sukces przedsiębiorstwu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom regionalnych instytucji i firm Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wyodrębniła w swojej strukturze Sekcję ds. Projektów Szkoleniowych, która zajmuje się organizacją szkoleń, seminariów, treningów i warsztatów.

Usługa szkoleniowa realizowana może być w formie:

  • szkolenia "zamkniętego" na zlecenie indywidualne, gdzie uczestnikami jest kadra zarządzająca oraz pracownicy jednego przedsiębiorcy lub instytucji. Zakres usługi dopasowany jest do potrzeb indywidualnego przedsiębiorcy, poprzedzony jest analizą kompetencji kadry oraz pracowników w celu wypracowania indywidualnej strategii działania - planu rozwoju zawodowego w odniesieniu do potrzeb firmy.
  • szkolenia "otwartego" gdzie uczestnikami są przedstawiciele różnych firm, instytucji. Zakres usługi jest dopasowany do potrzeb branży, obszaru działania.

W ramach przygotowania planu szkoleniowego realizujemy usługę opartą o poradnictwo zawodowe i personalne:

  • tworzenie Planu rozwoju zawodowego i osobistego pracownika,
  • określenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (IPD) dla osób bezrobotnych,
  • strategie rozwoju zasobów ludzkich skorelowane z celami przedsiębiorstwa/instytucji

Wykładowcy:

Organizując szkolenia współpracujemy z trenerami, którzy są pracownikami uczelni wyższych, praktykami w firmach doradczych.

Metodyka szkoleń:
Program szkoleń jest realizowany w formie prezentacji oraz treningu zadaniowego. Taka organizacja zajęć pozwala uczestnikom szkoleń nie tylko uzyskać potrzebną wiedzę, ale również rozwinąć i przećwiczyć niezbędne umiejętności. Stosowane techniki realizacji szkoleń dostosowane są do poziomu i oczekiwań uczestników.

Uczestnictwo w zajęciach obejmuje:

* wykłady

* ćwiczenia indywidualne i grupowe

* studia przypadków z realnej rzeczywistości gospodarczej

* gry symulacyjne

* dyskusje nad aktualnymi problemami

* materiały szkoleniowe


Organizujemy szkolenia:


* związane z działalnością marketingową, zarządzaniem finansami firmy - pozwalające na zrozumienie i skuteczne wykorzystanie szans i możliwości, pojawiających się w otoczeniu Państwa firmy

* wynikające z reform gospodarczych i zmian przepisów prawnych - pozwalające na aktualizację lub uzupełnienie posiadanej wiedzy

* dla przyszłych przedsiębiorców - dotyczące rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

* z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych i ponadzawodowych (kwalifikacji zawodowych, umiejętności, kształtowania postaw)


Dlaczego zapraszamy Państwa na szkolenia ?

* Ponieważ mamy doskonałych trenerów - wykładowców, przyjazną obsługę, dobrze wyposażone własne sale szkoleniowe.

* Możemy zapewnić Państwu komfortowe warunki uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

* Mamy doświadczenie wystarczające do tego, aby zaproponować ofertę szkoleniową dokładnie odpowiadającą Państwa potrzebom.


Kontakt:

Mariola Stanisławczyk
tel. 74 64 80 411

e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Małgorzata Rogoża
tel. 74 64 80 412

e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych