PL     EN
Usługi informacyjne

Zakres usług informacyjnych świadczonych przez konsultantów DARR S.A.:

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe
 • wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników
 • wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności
 • wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw
 • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 - 2013 ze środków publicznych:

 • charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 • przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu - kryteria wyboru projektów
 • przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego - terminy naborów wniosków
 • inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:

 • możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
 • możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw

4. Informacje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim:

 • informacje z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej
 • informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej za granicą
 • informacje dla podmiotów zagranicznych na temat warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami
 • informacje dotyczące dostępnych źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej

5. Inne informacje:

 • informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
 • wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych

 

Jak zapewnić sprawną realizację usługi informacyjnej?

Aby umożliwić naszym Konsultantom jak najlepszą realizację usługi, prosimy Państwa o przygotowanie jak największej liczby szczegółów dotyczących Państwa firmy/przedsięwzięcia (wielkość przedsiębiorstwa, plany inwestycyjne, lokalizacja).

Korzystanie z usług informacyjnych jest bezpłatne. Klient wybiera dogodną dla siebie formę usługi: kontakt e-mailowy, telefoniczny lub pocztowy, udział w seminarium informacyjnym. Po umówieniu telefonicznym lub e-mailowym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z konsultantem w naszej siedzibie.

Uwaga! Aby usprawnić proces realizacji usługi, prosimy przygotować:

 • NIP
 • REGON

Podanie powyższych numerów jest niezbędnym elementem umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnych konsultacji.

Dane kontaktowe:

DARR S.A.
ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno - Zdrój
tel. 74 64 80 447; 74 64 80 441

ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
tel. 74 88 80 926

 


 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych