PL     EN
Usługi doradcze

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. specjalizuje się w usługach doradczych dla przedsiębiorców w zakresie:

 • pozyskiwania środków pomocowych w ramach programów Unii Europejskiej - tworzenia aplikacji według wymogów Unii Europejskiej (zapytaj o warunki)
 • sprawowania nadzoru nad działalnoscią przedsiębiorstwa poprzez udział w Radzie Nadzorczej
 • konsultingu gospodarczego, doradztwa ekonomicznego i finansowego (w tym opracowanie biznes planów, wycen przedsiębiorstw, etc.)
 • planów strategicznych wraz z oceną wykonalności i ryzyka przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych (w tym opracowanie strategii rozwoju przedsiebiorstwa, studium wykonalnosci (feasibility study) wraz z:
  * analizą opcji
  * planem inwestycyjnym
  * analizą finansową
  * analizą wrażliwości i ryzyka.
 • restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw i kreowania nowych inicjatyw gospodarczych,
 • kompleksowej obsługi w zakresie rozwoju eksportu, zaczynając od opracowania planu rozwoju eksportu, strategii wejścia na rynki zagraniczne, czy też strategii finansowania działalności eksportowej, aż do organizacji wyjazdów zagranicznych na misje gospodarcze i targi.

 

Kontakt i informacje:

Bogusław Florkiewicz
tel: 74 64 80 436

e-mail: boguslaw.florkiewicz@darr.pl

Marek Urbański
tel: 74 64 80 447
e-mail: marek.urbanski@darr.pl


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych