PL     EN
Usługi informacyjne

Dolnosląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedstawicieli JST oraz instytucji rozwoju regionalnego do skorzystania z bezpłatnych uslug informacyjnych w zakresie:

1. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, szkoleniowych oraz doradczych w latach 2007 - 2013 ze środków publicznych:

* charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
* przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu:

a) priorytety, działania oraz rodzaje projektów,
b) kryteria wyboru projektów,
c) ogólne kryteria kwalifikowalnosci wydatków,
d) poziom dofinansowania
e) ogólne zasady wypełniania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
f) wstępna ocena kwalifikowalności potencjalnego beneficjenta (opcjonalnie wstępna ocena kwalifikowalności typu i/lub rodzaju projektu)
g) terminy składania wniosków aplikacyjnych

* inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

2. Możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych:

* możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych
* możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń dla pracowników JST

3. Informacje związane z Unia Europejską:

* informacje z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej
* informacje dotyczące dostępnych źródeł finansowania w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej

4. Inne informacje:

* informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
* wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Kontakt telefoniczny:

Marek Urbański
tel: 74 64 80 447

Agata Rynkiewicz
tel: 74 64 80 448

Łukasz Jaroński
tel: 74 88 80 926

Kontakt elektroniczny:

wyslij e-mail: rpo.walbrzych@dolnyslask.pl lub zadaj pytanie ekspertowi poprzez formularz elektroniczny

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych