PL     EN
Doradztwo w procesie inwestycyjnym

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje usługi doradcze dla inwestorów w zakresie:

  • pozyskiwania środków inwestycyjnych w ramach programów Unii Europejskiej - tworzenia aplikacji, prowadzenia i rozliczania projektów według wymogów Unii Europejskiej
  • nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych
  • planów strategicznych wraz z oceną wykonalności i ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym opracowanie strategii rozwoju przedsiebiorstwa, studium wykonalnosci (feasibility study) wraz z:

* analizą opcji
* planem inwestycyjnym
* analizą finansową
* analizą kosztów i korzyści
* analizą wrażliwości i ryzyka.

  • wsparcia w kreowaniu nowych inicjatyw gospodarczych,
  • gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych istotnych w procesie inwestycyjnym, w tym opracowywanie i udostępnianie raportów dotyczących rynku pracy.

 

Kontakt i informacje:

Bogusław Florkiewicz
tel: 74 64 80 436
e-mail: boguslaw.florkiewicz@darr.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych