PL     EN
Kontakty biznesowe

Ze względu na rolę, jaką w obecnej rzeczywistości gospodarczej pełni innowacyjność, za celowe uznano wspieranie  innowacyjnych przedsięwzięć. Konieczne jest w tym celu tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu w firmach nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz wspieranie procesów komercjalizacji  wypracowanych przez nie nowych pomysłów. Jednocześnie nasz kraj charakteryzuje ograniczona dostępność kapitału zewnętrznego na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, w szczególności na początkowych etapach wzrostu. Celem DARR jest zwiększenie zainteresowania inwestorów innowacyjnymi pomysłami oraz wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania z przeznaczeniem na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć.

W związku z dostrzeżonymi potrzebami obu stron tego procesu,  DARR S.A. oferuje szeroki zakres usług związanych z nawiązywaniem kontaktów biznesowych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności:

  • identyfikacja potrzeb inwestorów, określanie ich preferencji inwestycyjnych
  • identyfikacja innowacyjnych przedsiębiorców i projektów mogących stanowić potencjalny cel inwestycyjny
  • prowadzenie baz danych umożliwiających przetwarzanie i kojarzenie projektów
  • organizacja konkursów na najlepszy biznesplan włącznie z propozycją objęcia patronatem już realizowanego konkursu
  • organizacja seminariów/forów inwestycyjnych służących prezentacji ciekawych projektów
  • udostępnianie danych dotyczących projektów poszukujących kapitału oraz prezentację tych projektów
  • doradztwo lub pośredniczenie w negocjowaniu warunków komercjalizacji przedsięwzięć
  • szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu autoprezentacji

 

Kontakt:

Marek Urbański
tel: 74 64 80 447
e-mail: marek.urbanski@darr.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych