Cel Projektu: realizacja szkoleń dla absolwentów szkół, uczelni i kierunków kształcących artystów i animatorów kultury.

Grupa docelowa i obszar realizacji: absolwenci szkół, uczelni i kierunków kształcących artystów i animatorów kultury oraz innych młodych osób poszukujących możliwości działania zawodowego w dziedzinie kultury i sztuki, które nie ukończyły 30 roku życia.

Ramy czasowe: 01.02.2006r. - 30.09.2006r.

Był to pierwszy projekt w Polsce inicjujący współpracę młodych twórców z biznesem i samorządami. Jego zadaniem było ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej lub znalezienie trwałego zatrudnienia młodym osobom zainteresowanym zawodowym wykorzystaniem swoich zainteresowań i umiejętności twórczych oraz miał się przyczynić do lepszego wykorzystania w gospodarce zasobów kreatywności młodych uzdolnionych osób.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International