Celem projektu doradczego było wsparcie DARR S.A w przygotowaniu uruchomienia i wdrożenia merytorycznej działalności T-Parku, w wyborze optymalnych metod zarządzania T-Parkiem oraz w przygotowaniu DARR S.A do pełnienia roli instytucji zarządzającej T-Parkiem.

Ramy czasowe: lipiec 2005r. - wrzesień 2008r.

Więcej informacji