Celem Projektu było wsparcie Regionalnej Strategii Innowacji przez stworzenie sieci Ośrodków Transferu Wiedzy i Technologii. Ich zadaniem jest pomoc firmom działającym w sektorach wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji w zakresie:
- nabywania nowych technologii tworzonych przez ośrodki akademickie,
- współpracy między nimi w tworzących się klastrach.


Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki badawczo - rozwojowe z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe 31.05.2005r. - 31.03.2008r.


DARR S.A. była partnerem w projekcie. Koordynatorem projektu było Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY.