Cel Projektu: Wspieranie zdolności adaptacyjnych małych przedsiębiorstw oraz ich pracowników do zmian gospodarczych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do wymogów społeczeństwa informacyjnego

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe: 01.07.2005r. - 31.03.2008r.

DARR S.A. była Koordynatorem Partnerstwa Krajowego obejmującego Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Sudecki Związek Pracodawców, heapmail Internet Solutions Sp. z o.o., Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.
Jednocześnie Partnerstwo Krajowe konstytuowało Partnerstwo Ponadnarodowe pod nazwą KITE (Keys for Internationalisation and Training of Enterprises), w skład którego wchodzili:
* Development Partnership additional tailor-made education as a way towards strengthening the adaptability of human resources; Slovak Chamber of Commerce and Industry (SK)
* Development Partnership Forum.Ost-development of competence for international markets; Initiative für Beschäftigung OWL e.V. (DE)
* Development Partnership Progresa; Principality of Asturias/Ministry of Education and Science (ES)
* Development Partnership Transisto; Instituto Formazione Operatori Aziendali (IT)
Projekt współfinansowy przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach IW EQUAL