Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje przedsiębiorcom kompleksowe usługi promocyjne związane z organizacją imprez targowych i wystawienniczych o zasięgu regionalnym a także przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym.

Zapewniamy naszym klientom zindywidualizowane propozycje, dostosowane do specyfiki firmy, budżetu, miejsca i charakteru imprezy. Pomagamy wystawcom w przygotowaniu imprez targowych w bardzo szerokim zakresie oferując wszelkie usługi towarzyszące organizacji targów.

Doświadczenia zdobywaliśmy m.in. jako wystawca oraz organizator różnorodnych targów w kraju i za granicą a także jako organizator misji gospodarczych i wyjazdów na najpopularniejsze imprezy targowe naszego kontynentu. Zorganizowaliśmy także szereg wizyt studyjnych z zakresu współpracy nauki i biznesu. Byliśmy organizatorem wyjazdów m.in. na największe imprezy targowe branży motoryzacyjnej. Nasi przedsiębiorcy wystawiali swoje produkty m.in. na targach Automechanika we Frankfurcie, Otomotiv w Istambule czy Madryckich Targach Motortec.

Jeżeli poszukują Państwo pomysłu na wszechstronną i efektywną prezentację Waszej firmy, możliwość nawiązania więzów kooperacyjnych, informacji na temat krajowych i międzynarodowych targów i wystaw - oczekujemy na kontakt!

Organizacja a także udział w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych to jednak nie wszystko, co w zakresie promocji oferujemy naszym klientom. Naszą rolą jest również informowanie o wszelkich instrumentach finansowych umożliwiających internacjonalizację firmy oraz promowanie polityki Komisji Europejskiej w zakresie nawiązywania współpracy firm z rożnych zakątków naszego kontynentu w celu zwiększenia zdolności do konkurowania na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych inicjatyw Komisji Europejskiej w tym zakresie na szczególna uwagę zasługuje powstała na bazie Centrów EIC oraz IRC paneuropejska sieć zrzeszająca blisko 600 organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Enterprise Europe Network (EEN). Jednym z celów sieci jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału na wspólnym rynku Unii Europejskiej. EEN posiada także ofertę usług promocyjnych obejmującą:

1. Opracowanie i umieszczanie profilu firmy w bazie Business Cooperation Database (BCD). Tutaj firmy sektora MŚP mogą bezpłatnie zamieszczać swoje oferty handlowe jak i zapytania ofertowe, które następnie są promowane przez ośrodki EEN wśród firm działających na lokalnym rynku.

2. Opracowanie i umieszczanie ofert i zapytań technologicznych w bazie BBS przez firmy sektora MŚP, instytuty badawcze i uniwersytety oraz jednostki poszukujące konkretnych rozwiązań technologicznych. Ponadto dla firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań oferowana jest usługa Monitoringu Technologii (Automat Matching Tool) polegająca na automatycznym wyszukiwaniu technologii według słów kluczy, dobranych indywidualnie dla każdej firmy.


Oferty umieszczane w bazach BCD i BBS trafiają następnie bądź do konkretnego ośrodka, kraju lub grupy krajów, w którym działa sieć, bądź też do wszystkich ośrodków w działających w 40 państwach świata. Rolą ośrodków, do których trafiają oferty, jest natomiast ich promocja wśród lokalnych firm.

Kontakt i informacje:
Tomasz Pająk
tel. 74 64 80 445

e-mail: tomasz.pajak@darr.pl