Projekt realizowany w okresie: wrzesień 2008 - wrzesień 2011


Zakres usług świadczonych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny DARR S.A.:

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:

• podejmowanie działalności gospodarczej
• wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe
• wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników
• wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności
• wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 - 2013 ze środków publicznych:

• charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
• przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
• inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:

• możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
• możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń

4. Inne informacje:

• informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
• wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych

Jak zapewnić sprawną realizację usługi?

Aby umożliwić naszym Konsultantom jak najlepszą realizację usługi, prosimy Państwa o przygotowanie jak największej liczby szczegółów dotyczących Państwa firmy/przedsięwzięcia (wielkość przedsiębiorstwa, plany inwestycyjne, lokalizacja).

Korzystanie z usług Punktów Konsultacyjnych jest bezpłatne. Klient wybiera dogodną dla siebie formę usługi: kontakt e-mailowy, telefoniczny lub pocztowy, udział w seminarium informacyjnym. Po umówieniu telefonicznym lub e-mailowym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z konsultantem.

Z usług Punktu Konsultacyjnego może skorzystać każdy, kto poszukuje informacji związanych z zakładaniem, prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej. Nie istnieją żadne limity ilościowe, czasowe ani ograniczenia terytorialne w korzystaniu z usług Punktu.

Usługi są to bezpłatne, świadczone w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych klienta i wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto jest możliwy monitoring prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga! Aby usprawnić proces realizacji usługi, prosimy przygotować:

Podanie powyższych numerów jest niezbędnym elementem umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnych konsultacji.

Dane kontaktowe:

Lokalny Punkt Konsultacyjny
ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno - Zdrój
tel. 74 64 80 447