Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż kontynuując rozpoczęte w ubiegłych latach wsparcie dla osób niepełnosprawnych, realizuje w latach 2012 - 2013 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu projekt pn. „KOMPETENCJE SPRAWNOŚĆ PRACA ", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

„KOMPETENCJE - SPRAWNOŚĆ - PRACA''
PROJEKT MAJĄCY NA CELU ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Projekt realizowany od 01.10.2011 do 31.09.2013
W projekcie będzie uczestniczyć 20 osób, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie, będących w wieku od 15 do 24 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują w powiecie wałbrzyskim oraz posiadają wykształcenie zawodowe po zasadniczej szkole zawodowej specjalnej.

ZAPRASZAMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ INSTYTUCJE DO KONTAKTU W ZAKRESIE UDZIAŁU W PROJEKCIE SWOICH PODOPIECZNYCH

Dla wszystkich Uczestników Projektu zapewniamy bezpłatny udział czyli pokrycie kosztów realizacji opisanych poniżej form wsparcia (w tym noclegi, wyżywienie, dowóz, stypendia, materiały warsztatowe) .

WSPARCIE PROJEKTU OBEJMUJE: 
DZIAŁANIA Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

I etap:

 

Wynikiem tych działań będzie opracowanie dla każdego uczestnika projektu 
mapy aktywizacji zawodowej (IPD).

II etap:

 

III etap:
SZKOLENIA ZAWODOWE

 

 

IV etap:
TRENING PRACY U PRACODAWCY - 
3 MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWE

zapewniamy OPIEKĘ indywidualnego TRENERA ZAWODOWEGO przez wszystkie godziny treningu pracy, pokrycie kosztów wyżywienia i stypendium stażowe, pokrycie kosztów dojazdu

V etap:
POŚREDNICTWO PRACY - PRACA MÓJ CEL 
WSPIERAMY UCZESTNIKÓW PROJEKTU W POSZUKIWANIU STAŁEJ PRACY

Forma to indywidualna opieka - coaching - pośrednika pracy w okresie do znalezienia pracy . Realizowany jako kolejny etap po stażach zawodowych. 
W zakresie znajduje się: objęcie wsparciem w zakresie poszukiwania pracy w tym pomoc w wyszukiwaniu ofert, analiza prasowych ofert pracy, kontakt z pracodawcą, asysta przy rozmowie o pracę, wsparcie prawne rodziny i uczestnika w zakresie zatrudnienia .

VI etap:
WSPARCIE POMOSTOWE - MAM PRACĘ

każdy Uczestnik Projektu, który podpisze umowę o pracę będzie wspomagany w utrzymaniu miejsca pracy przez wsparcie indywidualne i opiekę Trenera Wspomagającego ( zakres to pomoc w wykonywaniu czynności zawodowych, kontakcie z innymi pracownikami, pracodawcą oraz rozwiązywanie napotkanych problemów w zakresie realizacji czynności zawodowych i kontaktów społecznych) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z RYNKU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 
ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
NA 
PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWE/ STAŻE 
okres trwania 3 miesiące


Zapraszamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze HANDLU, REKLAMY, TURYSTYKI, HOTELARSTWA, CUKIERNICTWA/PIEKARSTWA oraz innych do składania OFERT WSPÓŁPRACY na organizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu. Przedsiębiorstwa, które przyjmą uczestników projektu na PRAKTYKI/STAŻ zawodowy otrzymają pokrycie kosztów organizacji wsparcia oraz pokrycie kosztów Trenera Zawodowego. Max czas praktyki/ stażu dziennego 1 UCZESTNIKA to 4 godziny.
____________________________________________________________________________________________________
Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, dokumenty do pobrania i regulaminy zostaną opublikowane w styczniu 2012 roku : tel. kontaktowy: 74 6480411, 607755900. / e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Kierownik projektu: Mariola Stanisławczyk

 

 

 

PARTNER LIDER
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl, e-mail: darr@darr.pl
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
ul. Bohaterów Pracy 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 8422580; faks 74 8422580 
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl