DEKLARACJA KIEROWNICTWA


Realizujemy usługi zgodnie z oczekiwaniami Klientów, zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zgodnie ze Standaryzacją Ośrodków Krajowego Systemu Usług. Nasze usługi wzmacniają zdolność małych
i średnich przedsiębiorstw do samodzielnego rozwoju a także podnoszą ich innowacyjność.
Konsekwentne stosowanie procedur we wszystkich procesach sprawia, że nasze usługi są planowane, ich realizacja jest nadzorowana, a to przyczynia się do spełniania wszystkich wymagań naszych Klientów.
Zadania, kompetencje i odpowiedzialności zawarte w Księdze Jakości oraz w procedurach SZJ obowiązują pracowników DARR S.A, którzy są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić i osiągnąć wytyczone cele jakościowe.
Pracownicy DARR S.A. sporządzają, właściwie stosują oraz doskonalą dokumentację związaną
z Systemem Zarządzania Jakością.
Efektywne i właściwe funkcjonowanie poszczególnych procesów weryfikowane jest poprzez monitorowanie danych wejściowych i wyjściowych procesów, audity wewnętrzne
i okresowe przeglądy. Permanentne analizowanie danych ułatwia ciągłe doskonalenie,
a zapewnienie niezbędnych zasobów służy właściwemu funkcjonowaniu SZJ.Szczawno Zdrój, dnia 06.05.2010 r.

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Prezes Zarządu