“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”
Henry Ford

Rozwój kompetencji, stałe zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie już posiadanej wiedzy są czynnikami decydującymi o osiągnięciu celu i sukcesie w otczającej rzeczywistości gospodarczej.
Dobrze przygotowane i prawidłowo przeprowadzone szkolenia dają niepowtarzalną szansę zdobycia nowych, cennych umiejętności oraz zachęcają do bardziej szczegółowego poznawania nowych metodologii, technologii i ich możliwości.

Usługa szkoleniowa oferowana klientom indywidualnym może być realizowana w formie:

szkolenia otwartego dla osób nieaktywnych zawodowo (w tym uczących się), bezrobotnych oraz  zatrudnionych, które z własnej inicjatywy podejmują dokształcanie w celu dostosowania swoich kwalifikacji do wymagań pracodawców.

Wykładowcy:

Organizując szkolenia współpracujemy z trenerami, którzy są pracownikami uczelni wyższych, praktykami w firmach doradczych.

Metodyka szkoleń:

Program szkoleń jest realizowany w formie prezentacji oraz treningu zadaniowego. Taka organizacja zajęć pozwala uczestnikom szkoleń nie tylko uzyskać potrzebną wiedzę, ale również rozwinąć i przećwiczyć niezbędne umiejętności. Stosowane techniki realizacji szkoleń dostosowane są do poziomu i oczekiwań uczestników.

Uczestnictwo w zajęciach obejmuje:

* wykłady

* ćwiczenia indywidualne i grupowe

* studia przypadków z realnej rzeczywistości gospodarczej

* gry symulacyjne

* dyskusje nad aktualnymi problemami

* materiały szkoleniowe


Organizujemy szkolenia:


* związane z działalnością marketingową, zarządzaniem finansami,

* wynikające z reform gospodarczych i zmian przepisów prawnych - pozwalające na aktualizację lub uzupełnienie posiadanej wiedzy,

* dla przyszłych przedsiębiorców - dotyczące rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

* z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych i ponadzawodowych (kwalifikacji zawodowych, umiejętności, kształtowania postaw)


Dlaczego zapraszamy Państwa na szkolenia ?

* Ponieważ mamy doskonałych trenerów - wykładowców, przyjazną obsługę, dobrze wyposażone własne sale szkoleniowe.

* Możemy zapewnić Państwu komfortowe warunki uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

* Mamy doświadczenie wystarczające do tego, aby zaproponować ofertę szkoleniową dokładnie odpowiadającą Państwa potrzebom.


Kontakt:

Mariola Stanisławczyk
tel. 74 64 80 411

e-mail:mariola.stanislawczyk@darr.pl

Małgorzata Rogoża
tel: 74 64 80 412
malgorzata.rogoza@darr.pl

 

Najbliższe szkolenia: